AMOS REX LIPPUKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE

 

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme yksinomaan Amos Rexin lippukaupan asiakasrekisteristä ja sen tietojen käsittelyn periaatteista.

 

Voimme ajoittain muuttaa tietojasuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.

 

1. Rekisterinpitäjä

[Amos Rex / Amos Rex Ab]

[Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki]

[09 6844460]

[museum@amosrex.fi]

[Y-tunnus: 2137480-2]

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

[Elsa Hessle]

[Amos Rex / Amos Rex Ab]

[elsa.hessle@amosrex.fi]

 

3. Rekisterin nimi

Amos Rexin / Amos Rex Ab:n verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietosi, jotta voimme toimittaa sinulle lipun. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin. Käytämme tietojasi, kun ostat tuotteita tai lipun, jotta voimme: 

 • käsitellä tilauksesi 
 • tukea sivuston käyttökokemusta 
 • saada maksun 
 • tarjota asiakastukea. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta transaktio tilauksen toimittamiseksi voidaan toteuttaa. 

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa. 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjätunnus
 • Viite
 • Merkki

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjällä ja Amos Rexillä on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Amos Rex lippukaupassa Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan tuotteita ja palveluita Amos Rexin lippuverkkokaupasta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lipunmyyntijärjestelmään liittyviä tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

 

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto suostuessasi digitaaliseen markkinointiviestintään

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, varaamme oikeuden siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa. Suostuminen markkinointitarkoituksiin ei ole edellytys lipun ostamiselle.

Jos suostut datan käyttöön markkinointitarkoituksessa, luovutamme tietoja vain välittömille sopimuskumppaneillemme ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Tämän oikeuden automatisoi Amos Rexin käyttämä Johku-järjestelmä seuraavalla tavalla:

Tilausvahvistusviestit sisältävät linkin Oma Johku -palveluun.

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer.

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan Amos Rexin kanssa. Amos Rex voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Amos Rex vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Amos Rexin asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Amos Rexiä sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

 

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

 

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

 

Laadittu: 26.10.2022

 

 

 

AMOS REX UUTISKIRJEEN TILAAJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee Amos Rex museon uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja. Tässä selosteessa kerromme, miten ja millä tavalla käsittelemme henkilötietojasi, kun liityt yleisen uutiskirjeemme tai opettajille suunnatun uutiskirjeemme tilaajaksi. 

 

Rekisterinpitäjä 

Nimi: Amos Rex Ab / Amos Rex 

Osoite: Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki 

Y-tunnus: 2137480–2 

 

Rekisterin nimi 

Amos Rexin uutiskirjeen tilaajarekisteri 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Viestintäpäällikkö Iia Palovaara, iia.palovaara@amosrex.fi 

Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin toiminnasta viestimiseen uutiskirjeen avulla. 

Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja uutiskirjeen tilaus. 

 

Tiedon lähteet 

Amos Rex kerää uutiskirjeen lähettämistä varten henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään. 

 

Käsiteltävät henkilötiedot 

Keräämme rekisteröidystä seuraavat tiedot uutiskirjeen tilausta varten: sähköpostiosoite, henkilön etu- ja sukunimi. 

Opettajille suunnatun uutiskirjeen tilauslomakkeella kysymme myös opetuskoulun nimeä. 

 

Rekisterin suojaus ja turvatoimet 

Amos Rex sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan riittäviä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi. 

Rekisterin käyttöoikeus on rajattu organisatorisesti pelkästään tietojen katseluun tai tietojen päivittämiseen siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. 

Rekisterin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Järjestelmään kirjautuminen edellyttää salasanaa ja järjestelmän käyttö tapahtuu salatun SSL-yhteyden kautta. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietojen vastaanottajia ovat ne kolmannet osapuolet eli rekisterinpitäjät sekä henkilötietojen käsittelijät, joille rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään tai luovutetaan. 

Amos Rex käyttää henkilötietojen käsittelyssä henkilötietojen käsittelijöitä. Tiedot kerätään palveluntarjoaja MailChimpin järjestelmään. Amos Rexin ja MailChimpin välillä on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme, jos rekisteröity antaa siihen erillisen suostumuksensa nettisivuillamme. 

 

Henkilötietojen siirto EU-/ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita. 

 

Henkilötietojen säilytys ja poisto 

Amos Rex säilyttää henkilötietoja toistaiseksi. Rekisteröity voi kuitenkin lopettaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan. 

Hävittäminen tapahtuu teknisin menetelmin ja myös varmuuskopiot häviävät määräajan jälkeen. 

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Amos Rex ei käytä tietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyillä on oikeus saada nähtäväksi hänestä tallennetut tiedot, oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä sekä tulla poistetuksi, ellei tietojen säilytykseen ole laillista perustetta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista, vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää häntä itseään koskevat tiedot järjestelmästä toiseen. 

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle tietosuojalainsäädännössä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee esittää aina rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. 

 

Oikeus valitukseen 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo henkilötietoja käsitellyn virheellisesti. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

 

Laadittu: 26.10.2021