AMOS REX LIPPUKAUPAN TIETOSUOJASELOSTE  

   

Tämä tietosuojaseloste koskee Amos Rexin lippukaupan asiakasrekisteriä ja sen tietojen käsittelyn periaatteita. Tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme verkkokaupasta lippuja tai opastuksia ostavien asiakkaiden henkilötietoja.  

   

Voimme ajoittain muuttaa tietosuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.  

   

1. Rekisterinpitäjä  

Amos Rex / Amos Rex Ab  

Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki  

museum@amosrex.fi  

Y-tunnus: 2137480-2 

   

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Melissa Aaltonen 

Amos Rex / Amos Rex Ab 

melissa.aaltonen@amosrex.fi 

   

3. Rekisterin nimi  

Amos Rexin / Amos Rex Ab:n verkkokaupan asiakasrekisteri  

   

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus  

Keräämme henkilötietosi, jotta voimme toimittaa sinulle lipun. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Amos Rexin lipunmyyntijärjestelmän tehtäviin. Käytämme tietojasi, kun ostat tuotteita tai lipun, jotta voimme:   

 • käsitellä tilauksesi   

 • tukea sivuston käyttökokemusta   

 • saada maksun   

 • tarjota asiakastukea.   

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpano. Käsittelemme henkilötietojasi, jotta transaktio tilauksen toimittamiseksi voidaan toteuttaa.   

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa.   

   

5. Rekisterin tietosisältö  

 • Etu- ja sukunimi  

 • Osoite  

 • Postitoimipaikka  

 • Maa  

 • Puhelinnumero  

 • Sähköpostiosoite  

Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:  

 • Yrityksen nimi  

 • Y-tunnus  

 • Verkkolaskuosoite  

 • Välittäjätunnus  

 • Viite  

  

Tietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjällä ja Amos Rexillä on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.  

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.  

   

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot kerätään Amos Rex lippukaupassa Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat ilmoittavat tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan tuotteita ja palveluita Amos Rexiltä.

   

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Lipunmyyntijärjestelmään liittyviä tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle siltä osin kuin palvelun tarjoaminen sitä vaatii. Tällainen siirto tapahtuu aina noudattaen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.  

   

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto suostuessasi digitaaliseen markkinointiviestintään  

Sikäli kuin käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin, varaamme oikeuden siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille. Pyydämme aina suostumuksesi tätä varten. Suostumuksen voi aina peruuttaa. Suostuminen markkinointitarkoituksiin ei ole edellytys lipun ostamiselle.  

Jos suostut datan käyttöön markkinointitarkoituksessa, luovutamme tietoja vain välittömille sopimuskumppaneillemme ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.   

   

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

Sähköisesti talletetut tiedot:

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.  

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja  

   

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Tämän oikeuden automatisoi Amos Rexin käyttämä Johku-järjestelmä seuraavalla tavalla:  

Tilausvahvistusviestit sisältävät linkin Oma Johku -palveluun.  

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer.  

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan Amos Rexin kanssa. Amos Rex voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Amos Rex vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.  

   

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Amos Rexin asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Amos Rexiä sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.  

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

   

12. Evästeet  

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.  

   

Laadittu: 26.10.2022