Avtalsvillkor

Tjänsteleverantör

[Amos Rex]
[Mannreheimintie 22-24, 00100 Helsinki]
[09-6844460]
[museum@amosrex.fi]
[Y-tunnus: 2137480]


Avtalsvillkoren för Amos Rex Ab:s biljettförsäljningssystem tillämpas på samtliga åtgärder av kunden i Amos Rex näthandel, oavsett vilken typ av terminal kunden använder sig av.

Kunden får använda näthandeln endast in enlighet med gällande villkor och i enlighet med till lämplig lagstiftning.

Avtalsvillkoren utgör ett avtal mellan kunden och Amos Rex och definierar de rättigheter och skyldigheter som gäller för näthandeln mellan kunden och Amos Rex.

När kunden handlar i näthandeln försäkrar kunden att hen har stiftat bekantskap med gällande avtalsvillkor och förbinder sig att följa dem.

Biljettköp

Online biljett som berättigar till inträde

 • Biljetter till utställningen kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.

 • Biljetter till utställningen kan köpas för vald dag och tid inom ramen för museets öppethållningstider och det tillgängliga antalet biljetter.

Online biljett till museets evenemang

 • Biljetter till evenemang kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.


Giltighet

Online biljett som berättigar inträde till utställning

 • Den köpta biljetten är giltig under den valda dagen samt tiden under museets öppethållningstid. Giltighetstiden kan inte ändras efter köpet.

Online biljett till museets evenemang

 • Biljetten till museets evenemang gäller bara medan tillställningen pågår, om inte annat anges. Kontrollera datum och tid när du köper biljetten.

Biljettgranskning

Online biljett till utställningar

 • Online biljetten som berättigar till utställningsbesök skall bytas till en inträdesdekal som berättigar inträde den dag och tid du valde när du köpte biljetten. Besöksdag och tid framgår av den förköpta biljetten.
 • Du kan visa dinn biljett antigen på din smarttelefon eller som utskrift. Biljetten kan inte lösas in på ditt namn.
 • Biljettinnehavern måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen.

Biljetter till museets evenemang

 • Om du redan har en online biljett, behöver du inte byta den mot en dekal vid museets kassa. Du kan visa din online biljett på din smarttelefon eller som utskrift då du anländer till museet.
 • Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen.

Rättigheter

Online biljett som berättigar till utställningsinträde

 • En online biljett ger innehavaren rätt till ett inträde under den valda dagen och tiden. Rättigheterna som följer med online biljetter gäller bara biljettinnehavaren.

Online biljett till museets evenemang

 • Biljetten till museets evenemang berättigar inträde till den evenemangen som valts vid köptillfället.

Boka biljetter

 • Enskilda biljetter kan inte bokas i förhand hos museets kundtjänst eller kassor.

Betalning

 • Nätbiljettförsäljningens betaltjänst sköts av Paytrail, som accepterar inhemska bankers nättjänster samt vanligaste back- och kreditkort.

Biljettleverans

 • Biljetten som köpts via näthandeln levereras i elektronisk form till kundens e-post efter slutförd betalning.

Bytes- och returvillkor

 • Vänligen observera, att biljettens besökstid och datum inte kan ändras. Vi återbetalar biljetten endast vid ett sjukdomsfall. Kontakta oss på museum@amosrex.fi innan din bokad besökstid.

Problemsituationer

Övrigt

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden skall bekanta sig med gällande leveransvillkor före sin beställning.museum@amosrex.fi.