VILLKOR 

Parter 

Leverantör 

Amos Rex 
Mannerheimvägen 22-24, 00100 Helsingfors 
museum@amosrex.fi 
FO-nummer: 2137480-2 

Kunden 

Kunden bör läsa och godkänna leverans- samt betalningsvillkoren före hen slutför beställningen. 

 

ALLMÄNNA VILLKOR 

  • Vi säljer biljetter och guidningar till myndiga privatpersoner och juridiska personer.

  • Produktpriserna inkluderar moms.

  • Det är kundens ansvar att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer. Utöver detta så är det även kundens ansvar att kontrollera att evenemang, datum och antal biljetter överensstämmer med beställning.

  • Vi förbehåller oss rätten att ändra priser.

  • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor.

  • Kunden skall bekanta sig med gällande leveransvillkor. 

BILJETTER

Biljettköp 

Online biljett som berättigar till inträde 

Biljetter kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi.  

Biljetter kan köpas för vald dag och tid inom ramen för museets öppethållningstider och det tillgängliga antalet biljetter. 

Enskilda biljetter kan inte bokas i förhand hos museets kundtjänst. 

Online biljett till museets evenemang 

Biljetter till evenemang kan förköpas via Amos Rex nätsidor www.amosrex.fi

Enskilda biljetter kan inte bokas i förhand hos museets kundtjänst. 

Giltighet 

Online biljett som berättigar inträde 

Den köpta biljetten är giltig under den valda dagen samt tiden under museets öppethållningstid. Giltighetstiden kan inte ändras efter köpet. Biljetten är giltig upp till 20 minuter efter bokad besökstid.

Online biljett till museets evenemang 

Biljetten till museets evenemang gäller bara medan tillställningen pågår, om inte annat anges. Kontrollera datum och tid när du köper biljetten. 

Biljettgranskning 

Online biljett som berättigar inträde 

Du kan visa din biljett antigen på din smarttelefon eller som utskrift. Biljetten kan inte lösas in på ditt namn. Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen. 

Biljetter till museets evenemang 

Du kan visa din biljett antigen på din smarttelefon eller som utskrift. Biljetten kan inte lösas in på ditt namn. Biljettinnehavaren måste vara färdig att förete bevis på att hen hör till den rabattgruppen som motsvarar biljettypen. 

Rättigheter

Online biljett som berättigar inträde 

En online biljett ger innehavaren rätt till ett inträde under den valda dagen och tiden.  

Online biljett till museets evenemang 

Biljetten till museets evenemang berättigar inträde till den evenemangen som valts vid köptillfället. 

 

GUIDNINGAR 

Bokningar är bindande då museet bekräftar bokningen. Vi skickar bekräftelsen och ankomstinstruktioner per e-post, om inte annat överenskommits.  

Bokningen är giltig endast vid överenskommen tid. Gruppen kan anlända till museet 10 minuter innan den guidade turen börjar. Gruppen bör anmäla eventuell försening till det nummer som anges i samband med bokningsbekräftelsen. Om gruppen är mer än 15 minuter försenad kommer turen att ställas in. Kunden betalar då en avbokningsavgift på 50,00 €. 

Vänligen se retur- och bytesvillkor nedan. 

 

BETALNING 

Uppköpen kan betalas med finländska nätbanker, Visa Electron, Mastercard och Visa betalkort. 

Nätbetalning sköts av VismaPay, som accepterar inhemska bankers nättjänster samt vanligaste bank- och kreditkort. Nätbetalningarna sker via en skyddad anslutning och Amos Rex har ingen tillgång till kundens konto- eller bankinformation. En order anses vara genomförd när kunden har slutfört köpprocessen. 

När en order genomförs så intygar kunden att denna har läst och godkänt betalnings- och leveransvillkoren. 

 

LEVERANSVILLKOR 

Bokningar är bindande då museet bekräftar bokningen. Bekräftelsen kommer per e-post, om inte annat överenskommits.   

Biljetten som köpts via näthandeln levereras i elektronisk form till kundens e-post efter slutförd betalning. 

 

RETUR OCH BYTEN 

Biljetter 

Vänligen observera, att biljettens besökstid och datum inte kan ändras.  

Vi återbetalar biljetten endast vid ett sjukdomsfall. Kontakta oss på museum@amosrex.fi innan din bokad besökstid. 

Guidningar 

Kunden kan avboka en guidad tur kostnadsfritt upp till 7 dagar före bokad tid. För senare avbokningar betalar kunden en avbokningsavgift på 50,00 €. Avbokningen bör göras skriftligen till adressen museum@amosrex.fi.

Bokningen är giltig endast vid överenskommen tid. Gruppen kan anlända till museet 10 minuter innan den guidade turen börjar. Om gruppen är mer än 15 minuter försenad kommer turen att ställas in. Kunden betalar då en avbokningsavgift på 50,00 €. 

I sällsynta fall då museet tvingas avboka guidningen (tex. i sjukfall) betalar kunden ingenting. 

 

PROBLEMSITUATIONER 

Vid problemsituationer ta gärna kontakt med vår kundtjänst museum@amosrex.fi